tiistai, 11. kesäkuu 2019

Appien / sovellusten lataaminen

app%20store.jpg

 

Sovellut eli apit eli ladattavat ohjelmat ja pelit tuovat lisä arvoa tablettien käyttöön. Sovellukset ladataan AppStoresta (Sininen merkki yllä). Lataamiseen tarvitset internet yhteyden ja iCloud tilin, joka jokaiselta iPadilta pitäisi löytyä. 

Sovelluksia AppStoresta löytyy moneen tarkoitukseen kirjainten ja numeroiden opettelusta, värien opetteluun, kehon hallintaan, muisti- ja palapelejä yms. Haluamasi kaltaisen sovelluksen löydät helpoiten kirjoittamalla hakusanasi hakukenttän joka löytyy suurennuslasin kohdalta AppStoren oikeasta yläreunasta.

Kun haluat tutustua sovelluksiin, voit klikata rohkeasti sovelluksen kuvaa ja saat auki suuremman esittely sivun ko sovelluksesta. Mikäli sovellus on ilmainen, lukee sovellus kuvan vieressä vai: Lataa, jota painamalla voit ohjelman ladata koneellesi ja pääset sitä käyttämään.

*Wink… Hyviä appeja aloittaa tabletin käyttöä lapsi ryhmässä on esim. Quiver- värityskuva ohjelma, ekapeli- kirjainten ja äänteiden harjoitteluun, Lukulumo- satujen lukuun, erilaiset muistipelit ja pulmapelit

 

tiistai, 11. kesäkuu 2019

Internetin jakaminen puhelimesta iPadille

IPadien käyttö laajenee monipuolisesti kun saat kytkettyä laitteen internettiin. Monet sovellukset, sovellusten lataus ja internet selainten käyttö vaatii intternettiä. Helpoiten internetin iPadiin saa langattoman verkon (WiFi) kautta, jolloin samassa rakennuksessa täytyy olla reititin johon sinulla on käyttäjätunnus ja salasana. Jos kuitenkaan sinulla ei ole mahdollista käyttää langatonta verkkoa, voit jakaa nettiyhteyden iPadiin myös puhelimestasi. 

 

VAIHTOEHTO 1

 1. Avaa puhelimesta Asetukset
 2. Avaa Yhteydet
 3. Avaa Mobiilitukiasema ja yhteyden jako ja laita Mobiilitukiasema päälle

 

 1. Avaa iPadiltä Asetukset
 2. Avaa Wifi ja laita päälle
 3. Etsi yhdistettävä laite (AndroidAP) ja valitse

Laita salasana ja Liity

 1. Salasanan löytää puhelimesta painamalla Mobiilitukiasema painiketta

 

 

VAIHTOEHTO 2

 1. Avaa iPadin Asetukset  
 2. Paina Bluetooth päälle

 

 1. Vedä valikko esiin puhelimen näytön yläreunasta
 2. Paina Bluetooth päälle 
 3. Puhelin kysyy Sallitaanko Bluetooth-yhtyden jako?  Paina Salli

Mikäli iPad herjaa puhelimen olevan kantamattomissa, paina OK ja puhelimen näytöltä salli muodostaa yhteys. Tämän jälkeen paina uudelleen puhelimen nimeä iPadiltä (esim. GalaxyJ5)

 

 

maanantai, 10. kesäkuu 2019

Miksi käyttäisimme älylaitteita varhaiskasvatuksessa?

Ote vasusta Digi laitteita koskien…

Monilukutaito on kulttuurisesti moninaisten viestien ja ympäröivän maailman ymmärtämisen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta keskeinen perustaito. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taitoja. Monilukutaidon perustana on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan erilaiset tekstit voivat  olla muun muassa kirjoitetussa, puhutussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa. Siihen sisältyy erilaisia lukutaitoja kuten kuvanlukutaito, numeerinen lukutaito, medialukutaito ja peruslukutaito. Monilukutaito liittyy kiinteästi ajattelun ja oppimisen taitoihin. Lasten kanssa nimetään asioita ja esineitä sekä opetellaan erilaisia käsitteitä. Lapsia innostetaan tutkimaan, käyttämään ja tuottamaan viestejä erilaisissa, myös digitaalisissa, ympäristöissä. Monilukutaitoisiksi kehittyäkseen lapset tarvitsevat aikuisen mallia sekä rikasta tekstiympäristöä, lasten tuottamaa kulttuuria sekä lapsille soveltuvia kulttuuripalveluja.

Lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä sekä tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna tieto- ja viestintäteknologiaa edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja sekä lukutaitoa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön.

 

Ote Leopsista Digi laitteita koskien...

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Esiopetussuunnitelma Rauma: Opetuksessa tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin. Tietoja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Mahdollisuudet kokeilla ja tuottaa itse edistävät lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja. Lapsia ohjataan omaksumaan turvallisia ja ergonomisia käyttötaitoja.

Esiopetusryhmissä on lasten käytössä tabletti-tietokoneita. Niiden avulla mm. harjoitellaan erilaisia oppimispelejä, tehdään omia animaatioita, etsitään tietoa internetistä ja harjoitellaan valokuvausta/dokumentointia. Tutustutaan erilaisiin teksteihin ja kuviin. Niitä analysoimalla ja tutkimalla opetellaan arvioimaan tekstien ja kuvien todenperäisyyttä. Vierailuilla ja retkillä lapsia opastetaan kiinnittämään huomiota ympäröivän maailman kuvalliseen (esim. liikennemerkit) ja kirjalliseen (esim. mainokset) viestintään.